Cơ cấu giải thưởng

Vinno

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/9/2023 – 31/12/2023 với 4 chủ đề tương ứng với 4 tháng tổ chức. Tổng số giải thưởng của cuộc thi là 64 giải với tổng giá trị lên đến 40 triệu đồng. 

Mỗi tháng Ban tổ chức sẽ công bố trao giải một lần cho 16 người có điểm cao nhất, trả lời trong thời gian quy định và có dự đoán số người tham gia gần nhất với kết quả của Ban tổ chức (Trường hợp có dự đoán bằng nhau, Ban tổ chức sẽ căn cứ theo thời gian trả lời).

Mỗi tháng sẽ có 16 giải thưởng bao gồm:

01 Giải nhất: Mỗi giải 1 đôi uyên ương Hoàng Thành Thăng Long, 1 vé tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long” và 1 cuốn sách "Tìm hiểu Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long"

02 Giải nhì: Mỗi giải 1 sạc dự phòng, 1 vé tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long” và 1 cuốn sách "Tìm hiểu Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long"

03 Giải ba: Mỗi giải 1 một bình nước giữ nhiệt thông minh, 1 vé tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long” và 1 cuốn sách "Tìm hiểu Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long"

10 Giải khuyến khích: Mỗi giải 1 vé tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long” và 1 cuốn sách "Tìm hiểu Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long"