Giới thiệu chung

Vinno

Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Với mong muốn tạo sân chơi cho mọi người tìm hiểu về lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử Hoàng Thành Thăng Long nói riêng, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã phát triển website này để tổ chức cuộc thi trực tuyến mang tên: “Tìm hiểu lịch sử Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long".

Cuộc thi sẽ xoay quanh 4 chủ đề liên quan đến Hoàng Thành Thăng Long:

  • Chứng tích Thăng Long
  • Cổ vật Thăng Long
  • Nhân vật lịch sử
  • Văn hóa – Truyền thống

Thông qua các chủ đề này, người chơi sẽ được mở rộng thêm nhiều kiến thức mới về lịch sử Thăng Long xưa và lịch sử Hoàng Thành Thăng Long. Ngoài ra, người chơi cũng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị hấp dẫn từ Ban tổ chức cuộc thi.